WORLDWIDE

ผลิตภัณฑ์

ไฟ LED ลง
สเปค


หมายเหตุ
1. ความทนทานของฟลักซ์ส่องสว่างอยู่ที่± 10%
2. ความคลาดเคลื่อนของมิติคือ± 5 มม.
3. ลักษณะและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อาจได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. พารามิเตอร์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับการวัดของห้องปฏิบัติการ Laster Tech
Loading...
ประวัติศาสตร์
    3การสอบสวน